Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

TERMINOLOGIDATABASE FOR AKUTT FORURENSNING

Av Per Ole Sivertsen 
06.09.2010
 
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) har fått en søster.
-
Dette nettbaserte oppslagsverket er etablert av Kystverket i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Databasen er under utvikling og blir løpende supplert med nye faguttrykk. Om nødvendig blir eksisterende begrepsdefinisjoner revidert.

Bakgrunnen for etablering og drift av databasen er Kystverkets ansvar og myndighet ved akutt forurensning. Kystverket skal påse at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter nødvendige og tilstrekkelige tiltak ved hendelser som medfører, eller kan medføre, akutt forurensning. Kystverket skal i tillegg ivareta statens operative beredskap mot slik forurensning. Videre skal Kystverket så vidt mulig sørge for at privat, kommunal og statlig beredskap samordnes i et nasjonalt beredskapssystem. Ut fra dette samordningsansvaret ser Kystverket det som svært viktig at alle aktører med ansvar for håndtering av akutt forurensning samarbeider om oppbygging og vedlikehold av kompetanse innen relevante fagområder og i den forbindelse benytter en enhetlig terminologi. Vi oppfordrer derfor alle ”beredskapsaktører” til aktiv bruk av oppslagsverket!
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann