Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SLUTT PÅ ELDREPROSJEKTET.

Av Per Ole Sivertsen 
23.11.2010
 
Da er avsluttings- og evalueringsseminaret for Eldreprosjektet i Riga vel gjennomført. Det var mange gode innlegg og det er ikke tvil om at prosjektet har vært bra. Det har blitt utført mye godt arbeid rundt omkring og erfaringene fra disse ble delt med de andre.
-
Program for dagene:
 

Mandag 22. november

15:00 – 15:30    Registrering

15:30 – 15:45    Åpning av seminaret ved Nils Erik Haagenrud

15:45 – 16:30 ”Brann eldre” v/ Helse og sosialsjef Ål kommune Karsten Dideriksen

Samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester og brannvesenet i etterkant av en reell hendelse.

16:30 – 17:00    Erfaringer fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS v/ Marita Eik

17:00 – 17:15    Pause

17:15 – 18:00 Gjennomføring av motivasjon og opplæringskurs for hjemmebaserte tjeneste v/ Leif Atle Træland NGIB brannvern

18:00 – 18:30 Erfaringer fra Halden kommune v/ Eyvind Aakerman Halden brannvesen

18:30 – 18:45 Oppsummering – avslutting dag 1.           

 

Tirsdag 23. november

09:00 – 09:30 Erfaringer og tanker for videre arbeid v/ Elisabeth Gripne Plomgren Asker og Bærum brannvesen IKS 

09:30 – 09:45 Erfaringer fra Sandefjord v/ Jan Olav Vagle

09:45 – 10:15 Fremdrift og status ”eldre prosjektet” Arendal kommune v/ Hans Henrik Bakke.      

10:15 – 10:30    Pause                         

10:30 – 11:00 Forberedelse til Workshop / Gruppearbeid

11:00 – 12:00 Workshop / Gruppearbeid

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:00 Presentasjon av resultater etter Workshop / Gruppearbeid.

14:00 – 14:30 Oppsummering og formell avslutning av prosjektet fra NBLF

 

Klikk på navnet for å hente ned foredraget. 

 

Åpning:

Nils Erik Haagenrud (NEH) åpnet seminaret og ønsket alle velkommen. NEH er spent på foreleserne og er sikker på at det blir to interessante dager. NEH informerte om at NBLF får en deltaker i utvalget (utnevnt av Justis) som skal se på risikogrupper. NBLF er spent på hva som kommer ut av arbeidet til utvalget.

 

”Brann eldre” v/ Helse og sosialsjef Ål kommune Karsten Dideriksen - Samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester og brannvesenet i etterkant av en reell hendelse.

Karsten Dideriksen fortalte om en hendelse med en eldre hjemmeboer, som hadde trygghetsalarm med røykvarsler, der en representant fra hjemmetjenesten nylig har vært på besøk. Den eldre hjemmeboende ble funnet av røykdykkere inne i huset omkommet. Hvordan håndtere en slik hendelse i etterkant. Hva kan vi lære? Som en av konsekvensene i etterkant av brannen har Ål kommune startet en kartlegging av alle eldre personer over 77 år og tilbyr et hjemmebesøk (har etablert et oppsøkende team). På hjemmebesøket blir bl.a. brannsikkerheten sjekket i tillegg til å kartlegge hjelpebehovet (hjelpemiddel).

 

Erfaringer fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) v/ Marita Eik

Brannvesenet Sør-Rogaland er godt i gang med eldreprosjektet (omsorgsprosjektet). De har systematisert arbeidet med oppfølgingssystem og sjekklister. BVSR har fått en del midler fra NBLF (1570 røykvarslere, 5200 batterier, mobilt vanntåkeanlegg m.m.). Stor velvilje fra kommunene til å delta i prosjektet. Utfordring at det er så stor forskjell på kommunestørrelsen. I Stavanger kommune har de startet med oppsøkende virksomhet (samme som i Ål). I undervisningen var det en viss skepsis til at sjekklisten var litt for lang. Dette har bedret seg. Veien videre blir årlig oppfølging av kommunene, med opplæring m.m.

 

Gjennomføring av motivasjon og opplæringskurs for hjemmebaserte tjenester v/ Leif Atle Træland NGIB brannvern.

NBIB er et IKS på forebyggende brannvern med 8 deltakerkommuner, med totalt 30 000 innbyggere. Leif Atle gikk igjennom undervisningsopplegget for motivasjons og opplæringskurset for hjemmetjenesten.

 

Erfaringer fra Halden kommune v/ Eyvind Aakerman Halden brannvesen

Startet arbeidet med eldreprosjektet allerede i 1996, men prosjektet kom ikke i gang før i 2008, til tross for mange møter og påtrykk fra brannvesenet. Da ble det laget et mandat for prosjektet og en plan for arbeidet ble laget. Alle ansatte i hjemmebaserte tjenester har fått kurs og oppfølgingskurs er gjennomført. Sjekker har vært utført siden 2008 og lagt inn i Gerica. Brannvesenet bistår med kompetanse i spesielle tilfeller. Veien videre blir å bearbeide statistikk, tverrfaglige møter, rullering av planen og tilsyn fra brannvesenet i særskilte tilfeller.

 

Dag 2:

Elisbeth Gripne Plomgren Asker og Bærum brannvesen IKS Erfaringer og tanker for videre arbeid.

170 000 innbyggere i Asker og Bærum. Av ca 18 000 eldre over 67 år, er det 3000 som mottar hjemmebaserte tjenester. Har egen kontrakt og tiltaksplan. Prosjektet startet skikkelig opp etter Kiel seminaret i 2008. Kjører jevnlige kurs for hjemmetjenesten. Ansatte i hjemmebaserte tjenester var med å utvikle sjekklisten. Årlig sikkerhetssjekk blir nå utført av hjemmetjenesten. Pårørende, brannvesenet eller hjemmetjenesten monterer røykvarslere. 2 ganger i året er brannvesenet med hjemmetjenesten, der brannvesenet utfører kontrollen. Ca 150 slike kontroller blir utført av brannvesenet hvert år. Brannvesenet har følt at de mangler kunnskap om aldersdemens, skal derfor kurses i emnet. De fornøyd med å ha kommet så godt i gang med prosjektet og vil videreføre arbeidet.

 

Erfaringer fra Sandefjord v/Jan Olav Vagle

Positivt til eldreprosjektet. Har fått et mobilt vanntåkeanlegg. Utplasseringen av anlegget har vært krevende. Røykvarslere tilknyttet trygghetsalarm er standard. Ønsker flere røykvarslere (kun en er montert pr trygghetsalarm) pr trygghetsalarm. De røykvarslerne som Sandefjord fikk i prosjektet blir er montert hos de med størst risiko. Kjører jevnlige kurs for hjemmetjeneste (alle er nå kurset). Sandefjord mener at prosjektet er meget bra og støtte fra Gjensidige og NBLF har vært viktig. De vil videreføre prosjektet og ønsker spesifikt å satse mer på slokkesystemer.

 

Fremdrift og status ”eldre prosjektet” Arendal kommune v/ Hans Henrik Bakke.

Østre Agder brannvesen startet samarbeidet 19. januar 2009. 7 kommuner ønsket å delta. Tungt å starte opp prosjektet. Mye ”masing” på hjemmetjenesten. Søkte midler for hver kommune. Har fått 1 vanntåkeanlegg fordelt på deltakerkommunene og andre midler. Det ble nedsett en egen styringsgruppe for å fordele resursene. Opplæring og kursing er gjennomført. Har bl.a. vært med ut i lag med hjemmetjenesten for å utføre sjekken. Det ble laget en egen konferanse for deltakerkommunene og resten av fylket (Øst Agder). Det var god deltakelsen på konferansen. Status i dag er at 4- 5 av kommunene bruker kontrollskjemaet. En av kommunene har ikke vist interesse. Vanntåkeanlegget er utplassert i Arendal.

 

Etter innleggene var det arrangert gruppearbeid. Resultatet av arbeidet ble presentert i plenum.

 

Som en avrunding på prosjektet var det en avsluttende middag på hotellet om kvelden.

 

Rapporten fra prosjektet vil bli ferdig før utgangen av året.

 

Selv om prosjektet er slutt er ikke arbeidet slutt. Alle brannvesen og kommunen har fremdeles mye å gripe fatt i forhold til de utsatte gruppene med tanke på brann, så det er bare å brette opp ermene og stå på videre.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann