Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

POPULÆRT PLASTSEMINAR I PORSGRUNN

Av Jostein Innerdal 
06.04.2011
 
Telemark brannbefalslag arrangerte i samarbeid med Industrigruppen stålbygg (IGS) et seminar om bruk av plastprodukter i bygg onsdag 23. mars. Oppslutningen ble over våre forventninger, med 120 deltagere.
-

Bakgrunnen for seminaret er at vi ser en sterk økning i bruk av plastprodukter i bygninger, ofte i form av sandwich-elementer med plast som isolasjonsmateriale. Dette er en relativt ny byggeskikk i Norge, og det er derfor et stort behov for kunnskaper om den hos alle aktører i byggeprosjekter. Deltagerne representerte blant annet leverandører, entreprenører, prosjekterende og brannvesen. De ble presentert for problemstillingen riktig bruk av plast i bygg fra et norsk brannvesen, fra en leverandør med base i Storbritannia og fra et norsk teknisk godkjenningsorgan sitt ståsted.
 
Guttorm Liebe (Brannsjef Skien) tok for seg ulike plastmaterialer sine egenskaper i en brann. Så oppsummerte Ove Stokkeland (Varabrannsjef Skien) erfaringer fra byggesaker i Skien. Mark Harris (Kingspan/IGS) fortalte om forskjell mellom sandwich-elementer med PUR- og PIR-isolasjon, der PIR-utgaven "forkuller" og kan stoppe brannspredning. Videre presenterte han hvordan forsikringsbransjen regulerer bruken av disse produktene i Storbritannia gjennom å kreve storskala branntester, og viste oss eksempler på branner der PIR-elementer var brukt. Anne Steen-Hansen (SINTEF NBL, Norges branntekniske laboratorium) tok for seg EU sitt byggevaredirektiv med tilhørende standarder for testing og klassifisering av byggevarer, forskriftskrav for bruk av plast, samt hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å kunne bruke byggevarer i Norge.
 
Et gjentagende budskap fra foredragsholdere og fra salen var at det mangler kunnskaper om plast som bygningsmateriale. Det gjelder helt fra den grunnleggende forståelsen av egenskaper knyttet til brannsikkerhet, og til noe så enkelt som anvisninger på hvordan produktene skal brukes og monteres.
 
Flere i salen hadde sikkert ønsket seg en gjennomgang av hvordan plastprodukter skal brukes i praksis, det stod ikke på programmet. Det var likevel meningen å avhjelpe et kunnskapsbehov om hvilke tekniske klassifiseringer som ligger til grunn for bruk av plastprodukter i Norge. Vi lærte at det er "Euroklasser" forankret i EU sitt byggevaredirektiv som skal beskrive branntekniske egenskaper til materialer og produkter. Disse er like i hele EU, og er brukt i vår nasjonale Byggtekniske forskrift med veiledning. De beskriver i hovedsak brennbarhet, antennelighet, flammespredning, røykproduksjon og dannelse av brennende dråper. Dokumentasjon for produktene må bestå av en testrapport med resultater og detaljer fra testingen, samt en klassifiseringsrapport som angir oppnådd klasse og retningslinjer og begrensninger for den aktuelle bruken av et produkt. Eventuelt kan produktet dokumenteres gjennom en teknisk godkjenning som beskriver bruk av produktet i tråd med nasjonale byggeforskrifter i et medlemsland. En norsk teknisk godkjenning er derved kun gyldig for bruk i henhold til norske byggeregler, mens for eksempel en svensk godkjenning ikke uten videre kan anvendes i Norge.

Industrigruppen stålbygg (IGS) er en undergruppe av Norsk Stålforbund som organiserer et bredt spekter av aktører i stålbransjen. TBBL takker for at de gjennom Kingspan Norge AS stilte egne og andre sine ressurser tilgjengelig til dette seminaret.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann