Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FAGSEMINAR OG GENERALFORSAMLING 2011

Av Per Ole Sivertsen 
29.04.2011
 
Fagseminar i forbindelse med forbundets sin generalforsamling er i gang. Ordføreren åpnet og ønsket velkommen.
-
Ordfører Brønnøy - Kjell Harald Trælnes
 

Fagprogrammet er godt og spennende og det blir to fine dager med faglig påfyll og sosialt samvær. Værmeldingen lover godt og det er bra for utflukter i denne flotte naturen.

 

Lederen av kretslaget informerte om praktiske forhold før vi fikk historie med litt om gode gamle dager og at Brønnøysund startet kampen for å få et nasjonalt opplæringssenter for brannfolk.
 
Justis- og politidepartementet var først ut i fagprogrammet med presentasjon av politiske visjoner og satsningsområder. Her er oppfølging av brannmeldingen med de to regjeringsoppnevnte utvalgene hvor NBLF er representert er viktige områder som følges opp. Ellers er også utvidelsen av RITS og skogbrannberedskapen to andre områder som er gjennomført. Risiko- trussel og sårbarhetsbildet viser at brannvesenet vil møte flere og nye utfordringer. Felles nødnummer er en vanskelig sak, og det vurderes gjennomføring av et pilotprosjekt. Landsdekkende nødnett er anbefalt av regjeringen – nå er det opp til stortinget å vedta full utbygging. Prosjektet er forsinket med 3 år men målet er å være ferdig utbygd i 2015. Det er behov for å revidere redningstjenesten slik at den passer dagens virkelighet.
 
DSB overtok podiet med noen nyheter og forventninger. Nasjonalt risikobilde er utfordrende og må også sees nedover til den enkelte kommune. Stortingsmelding 35 er et viktig dokument for brannvernarbeidet fremover. Nasjonal brannmyndighet er noe DSB vil ha større fokus på og vil arbeide med tettere samarbeid med brannvesener. DSB vil bli tydeligere på brannområdet og ønsker arenaer for mer kontakt. Man må bli flinkere til å dele informasjon og erfaringer. Ellers ble diverse nyheter presentert så det skjer saker og ting innenfor brannvernområdet. Vi ble oppfordret til å bruke systemrevisjoner hos store eiendomsforvaltere. Begge de regjeringsoppnevnte utvalgene ønsker innspill fra oss. Nødnett gir kommunen og brannvesene nye utfordringer. Kommunene må dimensjoneres for økte utgifter og 110-sentralene må ruste seg for økte krav til IKT-kompetanse i sentralene. Det er mange små 110-sentraler som bør slå seg sammen. Statistikkrapporteringen er for dårlig og det oppfordres til å rapportere bedre. DSB har kartløsning på internett (http://kart.dsb.no). Veldig bra med informasjon fra DSB og det skjer mye på mange områder.
 
Lunsjpause

 

Etter lunsj var temaet om brannskolen er i førersetet og hvordan man ser for seg brannskolen om 10 år. Brannskolen ønsker å være i front og være et verktøy for brannvesenet. Det er planer om utvidelser av feltet på av brannskolen. Brannskolen deltar også i samarbeid med andre land og organisasjoner. Det starter ny bachelor-utdanning i internasjonal beredskap til høsten. Brannskolen har noen momenter de skal jobbe etter for å bli bedre og kunne levere bedre tjenester.
 

ICS – hvorfor og hvordan var neste tema. Etter en studietur i USA har de utarbeidet en rapport som finnes på våre hjemmesider. Alle trenger ikke alt – noen kan spesialisere seg og det er viktig med samme språk. ICS anbefales brukt i alle hendelser. ”Make the big-time ICS in to small-time ICS”. Bruk ICS i de små hendelsene da blir det enklere å eskalere systemet hvis hendelsen eskalerer. Her må det belønning til for å få flere til å benytte ICS.

 

Savnet røykdykker og noe om HMS. En historie fra virkeligheten hvor røykdykker ble meldt savnet i forbindelse med en brann i et grisefjøs. Det ble en lykkelig slutt på denne hendelsen, men det var nære på at det gikk mye verre.
 
Kaffepause
 
Spørsmålsrunde
 

Neste dag startet vi med en presentasjon fra en studietur i USA om nødmeldetjenesten der. Det var besøkt 5 nødsentraler og det ble kort orientert fra de enkelte. Til slutt ble noen anbefalinger om veien videre i Norge. Det anbefales noen få felles nødsentraler i Norge fordi størrelse og volum gir flere hendelser og dermed blir operatørene dyktigere. Også andre driftsmessige fordeler vil man få med få store sentraler enn mange små.

 

Videre var det tre innlegg om akutt forurensing. Først en presentasjon fra en studietur i Alaska. Der har de engasjert lokalbefolkingen og lokale fiskebåter og driver opplæring og øvelser med dem. Det andre handlet om utviklingen av Helgeland i løpet av en 30-års periode. Det er kommet mye nytt utstyr og mannskaper er utdannet, men lang kystlinje og mange øyer er utfordringer. Til slutt ble det et innlegg fra IUA-Sunnmøre. Aksjoner koster penger – mye penger og IUA’er sliter med inndekning av utgifter. IUA’ene bør slippe å forholde seg til økonomi – det bør kanskje overlates til kystverket å betale utgiftene og kreve inn dette fra forurenser eller andre.
 
Utfordringer fra forsikringsbransjen ble åpnet med et sitat fra dagen før ”Forebygg mer – reparer mindre”. Det må settes fokus tiltak på årsaken til brann slik at man kan forhindre brann i å oppstå. Elektrisk utstyr og installasjoner er årsaken til ca. halvparten av alle brannene. Når får vi ”El og Brann – Hand i Hand” – i hele Norge? Få Hallingdalprosjektet ut av Hallingdal – det er bare å sette i gang.
 
Kaffepause
 
Utdanningsreformen så langt – arbeidet er på begynt og rapport skal leveres 31.01.2012. Det er mye arbeid gruppen har foran seg og det er ikke enkelt å forstå dagens utdanningssystem. Utvalget mandat ble presentert. Det er viktig med innspill til gruppen og NBLF må på banen.

 

I Vente På Ambulanse (IVPA) er noe de driver med i Sverige og det var to medlemmer som var på studietur der. Det anbefales at også samme betegnelse benyttes i Norge i stedet for First Response, Fremskutt enhet med mer. De har noe tilsvarende i Finland og Norsk Luftambulanse har et pilotprosjekt i Norge. Spent på evalueringen fra Norge og håper IVPA blir innført i Norge. Det må lages en læreplan og en utstyrspakke.

 

Helt til slutt var temaet – terminologi. Det er behov for å rydde i brannfaglige termer. Dette arbeidet har pågått noen år. Det ble gjennomgått flere eksempler for å vise problemene og arbeidet. Både brann og akuttforurensning er nå i dette arbeidet med hver sine like databaser.

 

Lunsjpause

 

Generalforsamling.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann