Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NYTT ANBEFALT UNIFORMSREGLEMENT

Av Per Ole Sivertsen 
06.12.2011
 
NBLF ble oppfordret av medlemmene til å lage en anbefaling på et felles uniformsreglement og det er nå gjort.
-

Prosessen startet for fullt 26. mars 2010 hvor medlemmene ble bedt om å melde seg til en arbeidsgruppe. Det var mange som meldte seg og gruppen som ble opprettet besto av: Jack Hatlen (leder til 1.mai 2011), Lisbeth Mesodi Bratteli, Eyvind Aakerman, Hans-Erik Andersen, John Bjella, Thomas Grue, Janne Hovdenakk, Per Aronsen, Idar P. Lundemo, Hans Arne Madsen, Rolf Storbråten, Rune-Olstad Toverud, Jan Olav Vagle og undertegnede (leder fra 1.mai). Vi merket fort at dette kom til å bli et vanskelig arbeid fordi det var så mange forskjellige meninger. For å sjekke ut medlemmenes meninger om noen kontroversielle problemer ble det sendt ut 4 spørsmål til samtlige medlemmer den 24. september 2010. Det kom inn mange svar og dem ble sortert og gjennomgått av arbeidsgruppen. Det viste seg at i både arbeidsgruppen og av besvarelsene at det er et stort sprik både når det gjelder behovet for og i det hele tatt å benytte uniform, distinksjoner og fagmerking, hvordan uniformen skal se ut, hvem som skal bruke, hvilke distinksjoner som skal benyttes.

Vi ønsket å komme frem til en felles anbefaling og måtte bearbeide besvarelsene og ikke minst oss selv slik at vi kunne legge frem et dokument for styret i NBLF. 15. november 2011 hadde gruppen siste arbeidsmøte og et forslag ble sendt styret i NBLF slik at styret kunne behandle det før det ble lagt frem til kretslagsrepresentantene på landsrådsmøte som var 1. desember. Styret hadde noen kosmetiske endringer og en litt mer dramatisk endring som gikk på distinksjoner. Det hadde over tid «sneket» seg inn flere stillinger i hierarkiet som førte til at det ble behov for flere distinksjoner (spesielt i større brannvesen). I den forbindelse ønsket styret å innføre tre nye skulderklaffer og fjerne to av de gamle som ofte var med å skape forvirring. De to som ble fjernet er klaffen med kun bred sølvbånd og ingen stjerner og den med smalt sølvbånd og tre små stjerner. Disse to ble brukt ulikt om overbrannmester, branninspektør og branningeniør. Det var diskusjon på landsrådsmøtet å beholde en av disse to til branninspektør og branningeniør men forsamlingen ønsket å bli kvitt dem helt og heller la ingeniører og inspektører på forebyggende bruke den med bredt sølvbånd og en stor stjerne. De tre nye skulderklaffer som er innført er tenkt på de tre øverste ledernivåene og har en mer likt utseende med politi og sivilforsvar med ensfarget bunn i gull. Videre så er distinksjoner nå beregnet på kun av dem som har et lederansvar i organisasjonen og forebyggende personell (branningeniører og branninspektører).

Ellers så endte anbefalingen med to tjenesteantrekk hvor ett (tjenesteantrekk 1) er for alle ansatte og benyttes i det daglige arbeidet mens det andre (tjenesteantrekk 2) er mer tenkt benyttet i forbindelse med representasjon eller spesielle anledninger. Brannsjef/ enhetsleder/ daglig leder, varabrannsjef og avdelingsledere bør som et minimum ha tjenesteantrekk 2 for å kunne representere brann- og redningstjenesten men også flere kan benytte det hvis det er ønskelig. Når det gjelder fagmerking så anbefales det men kan velges bort for noen eller alle.

Vil minne om at dette er kun en anbefaling men og samtidig prøve å følge den så langt som mulig. Det kommer muligheter til å revidere reglementet senere hvis det er behov for det.

Her kan du lese anbefalingen.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann