Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SKOLEUNDERVISNING 6. KLASSE - RAPPORT 2011

Av Stein Gjøsund 
23.12.2011
 
Gode resultater med 24.000 elever som har gjennomført skoleundervisning i 2011 viser oppsummeringen. Her blir 6. klasse elever undervist av brannfolk i brannvern, en kombinasjon som er meget populær og et av de viktigste forebyggende tiltak på sikt. Norsk Brannbefals Landsforbund etterlyser myndighetenes formalisering av denne type tiltak, slik at det blir en obligatorisk/formalisert del av brannvesenets oppdrag.
-
Målsetning
Målsettingen med skoleundevisningen er å tilføre elevene i 6. klasse økt kunnskap om brannvern og ulykker, og dermed skape bedre holdninger til liv og verdier. Dette er holdninger som elevene bringer med seg hjem og videre i livet.
Organisering
Prosjektet eies av Gjensidige forsikring og Norsk Brannbefals Landsforbund. Gjensidige støtter prosjektet økonomisk og NBLF har rolle som koordinator. Det enkelte kretslag til NBLF gjennomfører opplæring lokalt og får økonomisk støtte pr elev.
 
Beskrivelse
Normal gjennomføring skjer ved at lokalt brannvesen avtaler med hver enkelt skole om undervisning. Skolene jobber på egenhånd med Norsk Læreplan sin del av brannvern frem til undervisningsdagen, slik at de er forberedt til lokalt brannvesen kommer på besøk.

Lokalt brannvesen holder på ”undervisningsdagen” dagen et foredrag om hva alle elevene må gjøre for at en skal unngå brann og ulykker. Elevene får deretter se en film om hvordan de kan slokke brann i praksis eller de er så heldige at lokalt brannvesen har med øvelsesvogn på skolen og at de får gjennomført en praktisk slokkeøvelse der elevene får slukke en liten brann med et pulver- eller skumslokkeapparat.

Etter endt undervisning får elevene utdelt et brannvernsertifikat (diplom) som forteller litt om hovedtrekkene fra det de har fått av informasjon om brannvern og ulykker.

Tilslutt får alle elvene med seg en hjemmelekse, det er en sjekkliste de skal fylle ut hjemme sammen med foreldrene. Hjemmeleksen følges opp i klassen av lærer, om hva de fant og har forbedret.

Resultat
Vi ønsker å nå de yngste for å nå den aldersgruppen som er mest mottagelig for informasjon. Vi mener å kunne påvise en negativ trend på antall branner i de kommunene som har gjennomført prosjektet over en del år.
 
Hjelpemidler
Presentasjon for undervisning er oppdatert i 2010. Videre er det en videosnutt som viser ulike slokkemidler. Begge disse filene er å finne på våre hjemmesider.

Presentasjon og videosnutt skal brukes i undervisningen, men hvert brannvesen/kretslag har mulighet til å tilpasse og videreutvikle disse i forhold til lokale behov.

Det er også utarbeidet sjekklister og diplomer. Disse kan bestilles av Stein Gjøsund i NBLF på [email protected] eller lastes ner fra våre hjemmesider.

Utfordringer
Det har vært en utfordring å gjøre prosjektet kjent for brannvesen og kretslag. Vi vet det er flere brannvesen som har gjennomført undervisning for 6. klasse etter våre retningslinjer, men de har ikke benyttet anledningen til å rapportere dette inn.

For 2012 vil vi fortsette å gjøre prosjektet kjent. Vi ser en gledelig utvikling fra 2009 til 2010.

Til sammen har det vært undervisning av 24.000 elever i 2011. I regnskapet er det også tall som skal tilskrives 2010 (3680 stk). Elever blir da:

2010    19.300 elever
2011    24.000 elever 

Dette er en økning på 24 %.

Undervisning for 6. klasse vil på sikt spare samfunnet og forsikringsselskapene for store summer i kroner og øre, det vil også redusere antall tragiske hendelser som ofte genererer fysiske og psykiske lidelser for de involverte.

Støtte til forbruksmateriell er nå kr 10,- pr elev.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann