Kort fortalt innebærer rutinen at vi ikke åpner for å sende våre mannskaper inn i "skarpe" situasjoner før politiet har avklart trusselen.

Den lokale konsekvensen har vært at politiet tar dette til etterretning - og har bedt om opplæring i bruk av røykvernutstyr. Slik vil de da avklare trusselen, før brannvesenets mannskaper går inn og håndterer f.eks. en brann." />
 
   
 

  Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

RUTINE FOR BISTAND TIL POLITIET VED TRUSSELSITUASJONER

Av Tor-Inge Henriksen 
02.02.2012
 
Karmøy brann- og redningsvesen har utarbeidet en enkel rutine for bistand til politiet i trusselsituasjoner, som også dekker "skyting pågår" situasjoner.

Kort fortalt innebærer rutinen at vi ikke åpner for å sende våre mannskaper inn i "skarpe" situasjoner før politiet har avklart trusselen.

Den lokale konsekvensen har vært at politiet tar dette til etterretning - og har bedt om opplæring i bruk av røykvernutstyr. Slik vil de da avklare trusselen, før brannvesenets mannskaper går inn og håndterer f.eks. en brann.
-
Hensikt  
Rutinen skal sikre at personell i Karmøy brann- og redningsvesen ikke utsettes for risiko for liv og helse utover det som forventes i brann- og redningstjenesten

Verneutstyr
Vanlig utrykningsbekledning

Rutiner/beskrivelse
I tilfeller der politiet ønsker bistand i forbindelse med trusselsituasjoner alarmeres aktuell stasjon, med beskjed om fremmøte på stasjon og å vente der. Mannskapene ikler seg utrykningstøy og avventer i bilene.

Vakthavende brannmester kjører til stasjonen, og vakthavende overbefal kjører til sikkert sted nær oppgitt adresse og tar kontakt med politiets innsatsledelse.

Eventuell videre oppmarsj og innsats avgjøres i samråd med politiet, under forutsetning av at mannskapene ikke benyttes på noen måte eller i områder som ikke er sikret av politiet.

Ansvarlig
Vakthavende overbefal og brannmester

Avviksbehandling
Avvik rapporteres til ansvarlig som sørger for registrering. Kopi leveres til
systemansvarlig.

   

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann