Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SKAL VI VÆRE MED, ELLER….?

Av Herman Kristoffersen 
19.03.2012
 
Dette er overskriften på en konferanse som Tromsø Brann og redning i samarbeid med Polar brannbefalslag og Nordland brannbefalslag inviterer rådmenn, ordførere og brannsjefer i Nord-Norge til i Tromsø 13. juni.
-

Landsdelskonferanse om brannvern og fremtidig beredskap!

Arbeidet med å skape fremtidens beredskapstenkning er i full gang.

Dette skjer på sentralt hold etter hendelsene 22. juli, og vil komme til å berøre oss også.

Det har vi fra Justisministeren (Grete Faremo) som besøkte Tromsø Brann og redning for en måneds tid siden.

Grete Faremo kommer til konferansen og har med seg toppen i DSB også.

Hva er tema?

Varsling

·         Hvordan vil fremtidens varslingsregime se ut?

·         Blir det ett felles nødnummer og full samordning mellom helse/politi/brann?

·         Hvilke kostnader vil innføringen av nødnett føre med seg?

·         Hvordan kan man organisere seg for å begrense disse for den enkelte kommune?

 

Forebyggende

·         Hvordan skal man sikre at kompetansen innenfor forebyggende brannvern kommer alle til del? Og ikke som nå hvor bare de største brannvesenene kan holde kompetanse over tid?

·         Er det en sammenheng mellom varsling, forebyggende brannvern og beredskap?

 

For godt til å være sant.. eller?

Kan en mer økonomisk organisering av varslingstjenesten for den enkelte kommune føre til bedre forebyggende brannvern for alle? Og med enda høyere kvalitet på begge?

Hva vil vi vite:

·         Hvordan kan brannvernet organiseres bedre enn i dag?

·         Hvordan er det å være et lite brannvesen i et stort samarbeid?

·         Hva er «storebrors» rolle?

·         Hvilke krav til stilles til fremtidens varslingstjeneste?

·         Hvordan blir tilsyn med kommunenes brannvern organisert i fremtiden?

·         Hva mener fylkesmannen?

 

Alle disse har synspunkter. Det har vi også.

La oss for en gangs skyld være i forkant av begivenhetene før premissene er lagt.

Sett av denne datoen og sørg for at både rådmann, ordfører og brannsjef blir deltaker på årets faglige begivenhet.
Nærmere informasjon med program og påmelding kommer senere fra konferansearrangøren – Tromsø Event AS.
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann