Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NY MC-KLUBB FOR BRANNFOLK I ALLE ALDRE ER ETABLERT

Av Leif Johansen 
26.03.2012
 
En sommerdag i fjor reiste 3 glade gutter på MC tur i Tyskland. På denne turen traff våre glade knekter en kollega fra MC klubben «Blue Knights». Både tur og nevnte treff var så vellykket at det gav grobunn for en lengre prosess med å danne en egen bransjeklubb for brannfolk under hoved klubben «Red Knights International Motorcycle Club®» (RKMC Int.) De 3 glade knekter allierte seg med 4 andre og dannet det første styret i det som skulle bli Red Knights MC, Chapter Norway 1. Etter en møysommelig prosess med utarbeidelse av vedtekter, registrering i Brønnøysundregistrene, et utall søknader til den internasjonale moderklubben osv. ble Chapter Norway 1 formelt etablert og det ble åpnet for nye medlemmer den 19. mars i år. Siden klubben åpnet for nye medlemmer har antallet registrerte medlemmer økt fra 7 til 19 og vi håper på mange flere.
-

MC klubben er en bransjeklubb underlagt den internasjonale moderklubben. RKMC int. har ca. 15 000 medlemmer på verdensbasis, med flest medlemmer i USA. De ulike Chapter arrangerer treff på ulike steder og den Europeiske avdelingen skal ha treff inneværende år. Informasjon om den internasjonale moderklubben finnes på http://www.redknightsmc.com/

 

For informasjon om RKMC Chapter Norway 1 vises det til nettsiden vår som du finner på http://redknightsmc.no/redknightsmc.no/Velkommen.html

Hvis du ønsker å bli medlem så er prosedyren ganske enkel; gå inn på «nye medlemmer», last ned innmeldingsblanketten og fyll den ut. Returner innmeldingsblanketten på oppgitt e-postadresse så vil du etter kort tid få et svar tilbake. Klubben benytter følgende medlemskategorier:

·         Aktivt medlem (kr 300 p.å)

·         Støtte medlem (kr 150 p.å)

·         Familie medlem (kr 150 p.å)

·         Junior medlem (kr 100 p.å)

Kriteriene for å bli medlem er ganske enkle og i våre vedtekter er det angitt slik:

·         Alle med norsk statsborgerskap kan søke medlemskap som støtte, familie eller juniormedlem i RKMC Chapter Norway 1 uavhengig av bosted i Norge så lenge man er eller har vært ansatt i et brannvesen, 110 sentral, fagdirektorat og har en interesse for yrket og yrkets egenart ved å hjelpe nødstilte generelt.

·         Aktive medlemmer må ha tilgang til motorsykkel og inneha gyldig motorsykkel sertifikat.

·         Som aktivt medlem må en være, ha vært eller være pensjonert heltids eller deltids brannmann ansatt i kommunalt eller statlig 110-sentral, brann/redningsvesen.  I tillegg må en ha godkjent norsk motorsykkelførerkort og eie eller ha tilgang på motorsykkel.

Vår formålsparagraf er en del av den internasjonale hovedklubbens formål og det er:

  • Å fremme sikker motorsykkel kjøring.
  • Å fremme et positivt omdømme for motorsykkel miljøet.
  • Å engasjere seg i opplæringsaktiviteter som fremmer den generelle forståelsen av og kompetansen rundt sikker bruk av motorsykkel generelt.
  • Å fremme sosialt samvær og fellesskap blant brannfolk.
  • Å drive veldedighetsarbeid ovenfor brannskadde og deres pårørende i Norge.
Hele hensikten med vår MC klubb er å legge til rette for uformell MC hygge innad i bransjen vår. Vårt ønske er å være en bransjeorientert familievennlig MC klubb som kan bidra til å spre et positivt omdømme for MC kjøring generelt og yrket vårt spesielt. Vi ønsker etter hvert (og vil oppfordre til) at det opprettes egne Chapter på ulike steder i landet etter hvert som medlemstallet fra for eksempel ditt fylke øker. Vi har tro på lokal forankring og lokalt engasjement. Vi vil oppfordre til å følge med på våre nettsider for mer informasjon da det vil være klubben primære informasjonskanal og ellers vil vi ønske alle nye og kommende medlemmer velkommen til et hyggelig fellesskap og ønske alle MC kjørere en trygg og sikker MC sesong!
 
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann