Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

UTVALG SKAL SE PÅ BRANNVESENETS RESSURSER

Av Per Ole Sivertsen 
15.06.2012
 
Regjeringen vil nedsette en arbeidsgruppe som skal se på hvordan ressursene som brukes på kommunenes brann- og redningsvesen kan utnyttes best mulig.
-

– Brann- og redningsvesenet er en svært viktig ressurs i det kommunale beredskapsarbeidet, sier justis- og beredskapsministerminister Grete Faremo.

De siste årene har brann- og redningsvesenet i økende grad blitt stilt overfor naturkatastrofer som flommer, ras og store skogbranner, redningsoppdrag i sammenraste bygninger, store hendelser der gass og annen brannfarlig vare er involvert, teknisk kompliserte skipsulykker, ulykker med forurensningsfare mv.

Justis- og beredskapsdepartementet skal gjennom godt regelverk og veiledning bidra til at de kommunale brann- og redningsvesenene er i stand til å håndtere sine oppgaver. Hvordan de kommunale brann- og redningsvesenene er organisert, er et viktig spørsmål i den sammenheng.

– Derfor vil vi nå be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å opprette og lede en arbeidsgruppe med berørte parter. I løpet av 2013 skal gruppen legge frem forslag til hvordan de samlede ressursene som settes inn i kommunenes brann- og redningsvesen, kan utnyttes på en best mulig måte i samhandling med andre beredskapsaktører, sier Faremo.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann