Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ANMELDELSE AV ”KRISE- OG BEREDSKAPSLEDELSE - TEAMTRENING"

Av Guttorm Liebe 
28.07.2012
 
Jonas Eriksen har skrevet en omfattende bok om teamtrening. Vi jobber alle i team av ulike slag. Brannskolens kurs bør derfor ta teamarbeid inn som fag. Boka kan med fordel benyttes som grunnlag av de som skal undervise i teamarbeid samt de som skal kjøre alle typer lagøvelser. For ELS-kurset er teamprosesser et ”must”.
-

Jeg har selv lang, lang erfaring i teamarbeid til daglig, og ved ordinære ulykkeshendelser med relativt kort varighet og team som kjenner hverandre godt.. Men jeg bare én erfaring fra akutt, langvarig, virkelig hendelse hvor teamarbeidet og –prosessene ble satt skikkelig på prøve; «Staben under «Full City»-aksjonen i IUA-Telemark». Mens jeg har lest boka til Jonas Eriksen ”Krise- og beredskapsledelse, - teamtrening”, har jeg hele tiden prøvd å relatere mine erfaringer fra de 4 ukene «Full City» opptok bortimot nesten hele min tid, til påstandene og rådene i boka. Jeg finner meget godt samsvar mellom disse erfaringene og de råd som framkommer.

Teamprosesser
Teamprosesser er meget viktig innen for vårt fagområde, fordi det aller meste vi gjør, - enten det er forberedelser til eller håndtering av uønskede hendelser av ethvert slag, er det teamarbeid. Fungerende team er med andre ord en forutsetning for så vel planlegging som innsats.

Teamprosesser er et undervurdert område i vår beredskaps- og innsatsopplæring.

Boka går meget grundig inn i teamprosesser og ser de fra nær sagt alle vinkler. Boka blir derfor ganske omstendelig. Det brukes konsekvent henvisninger til andre publikasjoner, forsøk, erfaringer e.l. for å underbygge alle påstander. Det styrker bokas troverdighet, men gjør den også noe tyngre.

Bra grunnlag for undervisning
Etter mitt skjønn egner boka seg best til de som skal undervise i lagarbeid og hvordan team/ lag/ staber osv. best kan fungere, samt de som skal kjøre øvelser hvor det er en eller annen form for team som skal øves.

For de mest avanserte, - de som skal undervise på kurs eller øvelser hvor selve teamprosessene er hovedoppgaven, burde denne boka være obligatorisk fordi den gir oversikt og innsikt i problemstillingen samtidig som den også er kritisk til mange av læremesternes filosofier og påstander.

Inn i kurs ved Norges brannskole
Hva angår kurs på Norges brannskole generelt, burde teamarbeid være et tema som stod på timeplanen på alle trinn.
Hva angår kursene i innsatsledelse, hvor det såkalte ELS -kurset er det viktigste i dag, - burde det å arbeide i team få ganske bred plass.

Jeg kommer med sikkerhet til å benytte meg av deler av innholdet i min undervisning i innsatsledelse.

”Krise- og beredskapsledelse teamtrening”, Jonas Eriksen. Cappelen Damm as. Akademiske. ISBN 978-82-02-33429-1

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann