NYHETER

Nordisk studieuke

Nordisk studieuke

Danmark satser på å gjennomføre Nordisk studieuke fra 31.8 – 4.9 som planlagt i Odense.

Håndbok om skogbrann

Håndbok om skogbrann

Håndbok om etablering og organisering av skogbranntropper ligger nå tilgjengelig på DSB’ nettsider, under tips og råd brann- og redningsvesenet

KLP’s hjørne

KLP’s hjørne

Bratt læringskurve og endret arbeidsmåte også for oss i KLP Skadeforsikring Fagdager kommunale utleieboliger, kurs med informasjon om våre sikkerhetsforskrifter, befaringer av kommunale bygninger sammen med kommunen, alt dette fikk en brå stopp med...

Nytt oppdragshåndteringssystem 110-sentral

Nytt oppdragshåndteringssystem 110-sentral

Formålet med anskaffelsen er å erstatte dagens oppdragshåndteringsverktøy for alle 110-sentraler i Norge.Vision, som sentralene bruker i dag, har nådd sin tekniske levealder og det er behov for utskifting. Vision har, siden anskaffelse i forbindelse med innføring av...

KLP’s hjørne

KLP’s hjørne

- 2019 var et utfordrende skadeår. Spesielt for kommuner har det vært mange store brannskader, sier administrerende direktør i KLP Skadeforsikring, Tore Tenold.   Dessverre ser vi en økning i at branner starter i avfallsbeholdere som er plassert på en vegg eller...

KLP’s hjørne

KLP’s hjørne

La oss samarbeide om brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper Heldigvis har det vært en nedgang i antall omkomne i brann. Men antall personer i de risikoutsatte gruppene vil bare øke i årene framover. Det blir stadig flere eldre som får omsorgshjelp i hjemmet sitt....

NBLFs reisestipend 2020

Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, KLP med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i KLP, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 29. mai 2020. RUU, som består av...

1ST EUROPEAN OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM LAUCH

1ST EUROPEAN OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM LAUCH

Curious about the Officer Development Program (ODP) that was developed in collaboration between FEU and the National Fire Academy (NFA), Netherlands? Then come to its launch at Interschutz! It will take place during a two day event organised by the FEU, facilitated by...

BLI MED PÅ FØRJULSKAMPANJEN BRANNVESENETS JULEKALENDER!

Brannvesenets julekalender har i mange år vært en kjent, populær og effektiv førjulskampanje som retter seg mot elever på barneskolen og lærer dem grunnleggende brannvern.- Det store brannløftet har gitt støtte til Brannvesenets julekalender i årene fremover,...

Norsk brannbefals landsforbund