NYHETER

KLP’s hjørne

Bidra med kampanje for mer direktevarsling og med å få ned antallet uønskede alarmer Fokus på oppgraderingsplikten til kravene i TEK 85. Forebyggende tar kontakt med KLP S og sjekker om kommunen er forsikret der. KLP S og NBLF kan da samarbeide om...

BRANNER I PERSONBILER

I kjølvannet av den omfattende brannen i parkeringshuset på Sola lufthavn, får DSB en rekke henvendelser vedrørende brannsikkerhet i parkeringshus og mer generelt om branner i personbiler. Her er våre svar.- Skal evaluereNår det gjelder brannen på Sola, så gjør DSB en...

RAPPORTERING SKOLEUNDERVISNING 6. KLASSETRINNET 2019

NBLF har avtale med KLP vedr. økonomisk tilskudd til skoleundervisning 6. klassetrinnet.- Vi ber om at rapporteringen følger «linjen» altså at det rapporteres fra lokalt brannvesen til lokallagsleder i brannbefalslaget. Rapporten må bl.a. inneholde antall elever som...

SOLCELLE SEMINAR 22.01.20

Solcelle seminar Arendal Seminaret tar sikte på og gi oss alle økt kunnskap på solcelle området samt se dette i forhold til brann og farer forbundet med dette. Agder brannbefalslag har vært heldige og fått tak i gode og erfarne forelesere som vil gi et godt bidrag i...

NÅ KAN DU FINNE UT HVA BRANNVESENET DITT FAKTISK GJØR

Brannstatistikk.no er en ny tjeneste fra DSB som gir deg oversikt over alle utrykningene til brann- og redningstjenesten i Norge.- Brannstatistikk.no henter data direkte fra brannvesenets rapporteringssystem og inneholder alle utrykninger som registreres i...

MENN TOPPER BRANNSTATISTIKKEN

Siden år 2000 har 1079 personer omkommet i brann i Norge, men aldri før har kjønnsfordelingen vært så skjev som nå. Nå starter brannsesongen igjen.- - Menn har dessverre toppet dødsbrannstatistikken i mange år, men aldri så voldsomt som i år, sier Cecilie Daae,...

BLUSS PÅ FOTBALLSTADIONER

Det er forbudt for publikum å bruke bluss på norske fotballtribuner. Det gjelder både for fyrverkeriprodukter ment til underholdning og pyrotekniske produkter ment til å gi nødsignal.- I forbindelse med diskusjonen om bruk av bluss i forrige uke, ønsker DSB å...

MIDT-NORSKE BRANNVERNDAGER 2019

På nytt lager Trøndelag brannbefalslag et 2-dagers fagseminar med utstillere. Dette er en 15 år lang tradisjon i Trøndelag og trekker mange deltakere. Kretslaget er største kretslaget i NBLF med 205 medlemmer. Et slik opplegg kan anbefales til alle kretslagene.-...

EN BRANN- OG REDNINGSTJENESTE FOR ALLE

EN BRANN- OG REDNINGSTJENESTE FOR ALLEAv Per Ole Sivertsen 06.11.2019 Brann- og redningstjenesten er en av de aktørene i Norge som scorer høyest på tillit og legitimitet. Samtidig er det en av tjenestene som har minst mangfold. Med mangfold mener vi både...

ILDENS ANSIKT – NORGESPREMIERE 25.10.2019

Ildens ansikt er en rørende og emosjonell film basert på en sann historie. Frank er nyutdannet brannmann i Paris. Han er lykkelig gift og far til tvillinger. På et av hans første ekte brannoppdrag er hans kolleger omgitt av flammer.- Frank beslutter seg for å redde...

Norsk brannbefals landsforbund