NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SNART SLUTT FOR FASTTELEFONEN
Av Per Ole Sivertsen  
30.12.2012
 
I 2013 stenges fasttelefonen i den første kommunen her i landet. Modalen i Hordaland er først ute, og der skal abonnentene over på andre løsninger innen 31. august.
-

Dette er overskriften og ingressen på en nyhet på Aftenposten sine nettsider.

 

Videre i artikkelen står det:

 

Deretter skal nedstengningen av fasttelefonen gå videre og nye løsninger bygges ut. I løpet av 2017 skal overgangen være fullført i hele landet.

 

Modalen og bydeler på Lillehammer er pilotprosjekter for overgangen. Det er en omfattende jobb Telenor har satt i gang.

 

Mobil og kabler

- Vi har ikke så mange fasttelefonabonnenter i dag i Modalen, og det er bygget ut fiberkabler til boliger og bedrifter. Vi er positive til det som skal skje, men mobildekningen må bygges ut noe mer før fasttelefonen stenges, sier rådmann Øivind Olsnes i Modalen.

 

Det har vært tett kontakt mellom Telenor og kommunen om endringene, som vil skje gradvis fra april neste år. Telenor skal sette opp flere mobilmaster slik at hele kommunen blir dekket.

 

Telenor har plikt til å skaffe alle telefonforbindelse, og denne plikten oppfylles ved at alle som mister fasttelefonen vil få et tilbud i form av kabel eller mobil.

 

Færre fasttelefoner

- Bakgrunnen for at fasttelefonen forsvinner, er at denne teknologien er blitt foreldet. Reservedeltilgangen blir dårligere, produsentene slutter å produsere utstyret, og kompetansen vi har på fasttelefoni i egne rekker forsvinner, sier Per Aril Meling som er informasjonssjef i Telenor Norge.

 

Dessuten har fasttelefonen opplevd en voldsom nedgang de siste årene mens mobil og telefoni over data- og kabelnettet har økt. På det meste var det 2,6 millioner abonnenter på fasttelefonen her i landet. Ved utgangen av 2012 er antallet kommet ned i 800.000.

 

Fasttelefonen formidles over kobbernettet, som også brukes til andre tjenester som bredbånd og alarmer.

 

- Det er fasttelefonen som kommer til å forsvinne, ikke kobbernettet, presiserer Meling. - Der kobbernettet er dårlig kan det være aktuelt å fjerne det. Der det er i god stand kan vi beholde det også etter 2017.

 

Ikke så stor forskjell

Der det ikke er lagt fiber- eller annen kabel som kan gi telefonforbindelse - er alternativet mobil. Telenor prøver å gjøre forskjellen fra den gamle fasttelefonen så liten som mulig.

 

De som går over til mobiltelefon vil kunne skaffe seg en stasjonær mobil som ser ut som dagens fasttelefon. Den har telefonrør og store taster og egner seg blant annet for eldre mennesker. Det skal også bli mulig å bestille utstyr som gjør det mulig å bruke de gamle kontaktene og telefonapparatene.

 

Lydkvaliteten skal bli like god, og det blir samme pris for å ringe fra den nye mobile hjemmetelefonen til fasttelefon og mobiltelefon i Norge, opplyser Meling.

 

Telenor har foreløpig ikke bestemt i hvilke kommuner eller områder utkoblingen skal skje først de kommende årene. Men områder med få fastnettkunder, der det er gode mobil- og fiberløsninger, og områder der kobbernettet er nedslitt er mest aktuelle.

 

Sikrer kvaliteten

- Telenor har en avtale med staten om å tilby tilgang til telefontjenester til alle. Den følger vi opp og ser til at kvalitet og robusthet sikres når vi går fra en teknologi til en annen, sier fagsjef i Post- og teletilsynet (NPT), Bjørn Erik Eskedal.

 

- Telenor vil erstatte dagens fasttelefon med IP-telefoni eller mobil. Det er ikke noe som tilsier at de teknologiene ikke vil være mulige erstattere. Men når Telenor tilbyr dette, vil vi følge opp og se til at kvalitet og pålitelighet blir ivaretatt, og at det blir en tjeneste som er akseptabel for mottakeren, sier Eskedal.

 

Fjerning av fasttelefon vil nok bety nye utfordringer for nødsentralene i og med at en IP-telefon og mobiltelefon ikke har samme «tilhørighet» som en fasttelefon og at oppringingsmarkeringen dermed ikke blir like nøyaktig. I dag opplever en at både IP-telefoner og mobiltelefoner kommer inn til feil nødsentral og må settes over til rette fordi nødmeldetjenesten ikke har mulighet til å behandle nødstilte som havner feil. Dette kan skyldes flere forhold som manglende tilgang på GAB, kart, loggsystemer, ressurser, utkallingsprosedyrer med mer og er et resultat av at hver nødsentral «lever sitt eget liv».

 

I flere andre land har nødsentralene felles system og ingen havner feil dersom samtalen blir besvart av en av nødsentralene. Det blir som man har en stor felles sentral som er lokalisert på flere steder.

 

Økt bruk av IP-telefon og mobiltelefon vil nok tvinge oss til å tenke nytt slik at nødsamtaler og nødmeldetjenesten blir godt nok ivaretatt.