NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SAKER I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN
Av Per Ole Sivertsen  
24.01.2013
 
Flere av kretslagene er i gang med sitt arbeid for å behandle innspill til valgkomiteen og andre saker til generalforsamlingen.
-

Minner om fristene som valgkomiteen har satt til 15. februar og at vedtektene har en frist for innkomne saker som er 2 måneder før generalforsamlingen som avholdes 25. mai i Haugesund.

 

En av sakene styret har bedt kretslagene om innspill på er det anbefalte bekledningsreglementet fra arbeidsgruppen som har arbeidet med saken i lang tid. Det anbefalte reglementet finner du her.