NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY 110-REGION FOR TELEMARK OG AGDER
Av Per Ole Sivertsen  
21.02.2013
 
DSB har vedtatt at kommunene i Telemark og Agder politidistrikt skal betjenes av 110-sentralen i Arendal.
-

Etter at DSB sendte ut forhåndsvarsel om vedtak til kommunene i Telemark og Agder om fremtidig 110-regionsinndeling, har det vært gjennomført en omfattende høringsrunde. DSB har mottatt 13 høringssvar fra kommuner og andre i Telemark politidistrikt, og 20 høringssvar fra kommuner og andre i Agder politidistrikt.

– Direktoratet har gått grundig gjennom alle høringsinnspillene og lyttet til kommunene, og har med bakgrunn i høringssvarene foretatt en ny vurdering. Vi har i dag fattet et annet vedtak enn det vedtak som ble varslet i januar, forteller avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

– Det fremkommer i flere høringssvar at det må arbeides for felles grenser for politi, helse og brann. Vi har derfor vektlagt at den nye 110-regionen ikke skal krysse helseforetaksgrensene. Vi har også lagt vekt på at brannvesenet i Agder får samme innføringsfase i Nødnett som politi og helse, sier Rygh Pedersen.

DSB jobber med utgangspunkt i at det i fremtiden blir et felles nødnummer og felles nødalarmeringssentraler.

Ny 110-region for Agder og Telemark vil dekke rundt 450.000 innbyggere, og vil således være på størrelse med flere andre regioner.

>> Vedtaksbrev til kommunene i Telemark politidistrikt (pdf)

>> Vedtaksbrev til kommunene i Agder politidistrikt (pdf)