NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
INVITASJON TIL FAGSEMINAR OG GENERALFORSAMLING NBLF
Av Per Ole Sivertsen  
01.03.2013
 
Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling i Haugesund.
-

Haugesund og Haugalandet er vikingkongenes rike og Norges fødested.

 

Nord i byen finner vi riksmonumentet Haraldshaugen reist i 1872 til minne om Harald Hårfagres samling av Norge i 872. Dette danner en spennende ramme for fagseminar og GF 2013.

 

Vedlagt følger informasjon, fagprogram og påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen er 1. april så vær tidlig ute. Invitasjonen til fagseminaret gjelder alle medlemmer i NBLF, mens generalforsamlingen på lørdag fra 1400-1600 gjelder kun kretslagenes delegater.

 

Vel møtt til noen fine dager i Haugesund i mai.

 

Last ned informasjon, fagprogram og påmeldingsskjema.