NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SEMINAR OM BRANN OG REDNING PÅ FLYPLASSER
Av Janne Hovdenakk  
01.03.2013
 
CTIF arrangerer Seminar om brann og redning på flyplasser på Gardermoen 11.-13. Mars 2013
-

Temaer er blant annet utdanning av flyplass brannmenn, nytt fra ICAO, prosjekt lufthavn sertifisering og EASA- endelig forslag til forskrift.
 
Forelesere er Simon Webb- CAA England, Nils Øyvind Andersen/Geir Handberg – Avinor og Kim Olsen – København Lufthavn – Brand/Redning.
 

Seminaret arrangeres på Quality Airport Hotell Gardermoen

I forkant av seminaret gjennomføres årsmøtet for CTIF.

 

Mer info om seminarprogram og påmelding finner du her: http://ctif.no/page/flyplass-2013-25