NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
STUDIETUR OM BRANNETTERFORSKNING
Av Guttorm Liebe  
03.03.2013
 
Reisestipend og –utvekslingsutvalget (RUU) tildelte to søkere fra Nordre Buskerud reisestipend for å studere brannetterforskning i Sverige. De har levert en ypperlig rapport med gode råd og anbefalinger for hva vi bør gjøre i Norge på dette området. Les rapporten fra Danijela Andersen og John Bjella.
-

Kriminaltekniker Danijela Andersen, Nordre Buskerud politidistrikt og varabrannsjef John Bjella, Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS har i forbindelse med reisestipendiet først deltatt på en konferanse om brannetterforskning og deretter besøkt brannvesen, politi og Statens kriminaltekniske laboratorium i Sverige.

 

Rapporten konkluderer med følgende forslag til tiltak her i Norge:

·         De lokale brannetterforskningsgruppene må bli pliktige/lovfestet

·         Det må gjøres en lovendring slik at brannvesenet får en bistandsplikt overfor politiet til brannetterforskning, på lik linje med DLE

·         Brannvesenet må få ansvar for å utrede branner, der formålet er å foreslå hvordan brannen kunne vært unngått/fått mindre omfang.

·         Brannutredning og brannetterforskning må innlemmes i utdanningen på Norges Brannskole

·         Iverksette tiltak slik at politiet må innrapportere brannårsak til DSB

·         Det må innarbeides flere variabler for Statistikkgrunnlaget/innrapporteringen, både med tanke på brannårsaken og det forebyggende aspektet

·         Det må opprettes en erfaringsdatabase for erfaringer fra brannutredningene, samt erfaringer fra andre innsatser

 

Rapporten anbefales, - klikk her for å lese den.