NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
INVITASJON TIL FAGSEMINSR OG GENERALFORSAMLING
Av Per Ivar Aniksdal  
26.03.2013
 
Rogaland brannbefalslag minner om påmeldingsfristen, 1.april, til fagseminar og generalforsamling i Haugesund 24.-26.mai
-
Husk å melde deg på til interessant fagseminar og generalforsamling i Haugesund 24.-26. mai, som Rogaland brannbefalslag inviterer til, på vegne av Norsk brannbefals landsforbund.

Det blir et innholdsrikt fagprogram, hvor blant andre brannsjef Jon Myroldhaug fra OBRE, kommer og holder foredrag om "22.juli, sett fra brannvesenet sitt ståsted"

Meld deg på allerede i dag, og senest innen 1.april!

Vi vil samtidig få ønske alle sammen en fin påske!
Hilsen styret i Rogaland Brannbefalslag