NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ARRANGØRER MÅ TENKE SIKKERHET
Av Per Ole Sivertsen  
18.04.2013
 
Det hviler et stort sikkerhetsansvar på arrangører av store arrangement. Hensynet til sikkerhet må gjennomsyre planleggingsprosessen fra A til Å.
-

Vi går nå inn i høysesongen for store arrangement som samler store menneskemengder på et begrenset område. 

– Sikkerhet er viktig for at alle skal få en god opplevelse. Hensynet til sikkerhet må gjennomsyre hele planleggingsprosessen og ligge til grunn for alle valg som tas underveis, sier avdelingsleder Kari-Ann Thon Kristiansen i DSB.

Alle som eier, leder eller utfører arbeid i en virksomhet eller et lag som tilbyr arrangement har et ansvar for å bidra til å forebygge at helseskader oppstår.

- Det er viktig at arrangørene skaffer seg nødvendig sikkerhetskompetanse i god tid før arrangementet skal gjennomføres, sier Thon Kristiansen.

DSBs veileder for sikkerhet ved store arrangementer er et verktøy for arrangører og myndigheter, enten det gjelder konserter, festivaler eller andre arrangementer.

Veilederen er utarbeidet av DSB i samarbeid med Politidirektoratet, Mattilsynet, Helsetilsynet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for byggkvalitet, Vegdirektoratet og Norsk Rockeforbund. Det er den enkelte fagetat som ivaretar de ulike områdene som omfattes av det å arrangere slike arrangementer.

>> Veileder for sikkerhet ved store arrangementer (pdf)