NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ØVRE ROMERIKE BRANN- OG REDNING IKS
Av Per Ole Sivertsen  
03.05.2013
 
Øvre Romerike brann- og redning IKS etablereres 01.05.2013. Selskapet skal fra denne dato overta ansvaret for brann, forebyggende og feier tjenestene i kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal.
-
Ledelsen i selskapet vil fra 1. mai se slik ut

Brannsjef: John Arne Karlsen, kommer fra stilling som brannsjef i Eidsvoll og Hurdal brannvesen

Avdelingssjef beredskap: Thomas Grue, kommer fra stilling som avdelingsleder beredskap i Gardermoregionens Interkommunale Brannvesen

Avdelingssjef forebyggende: Ivar Husås, kommer fra stilling som Fagansvarlig brann / varabrannsjef i Nes brannvesen

Avdelingssjef feier: Tor Eigil Prøven, kommer fra stilling som avdelingsleder feier i Gardermoregionens Interkommunale Brannvesen

Seksjonsleder service og vedlikehold: Stian Amundsen, kommer fra stilling som nestleder beredskap i Gardermoregionens Interkommunale Brannvesen

Seksjonsleder kompetanse: Steve Johnsen, kommer fra stilling som varabrannsjef/ avdelingsleder beredskap i Eidsvoll og Hurdal brannvesen

Seksjonsleder deltid: Tommy Byenstuen, kommer fra stilling som branninspektør stab i Gardermoregionens Interkommunale Brannvesen