NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNTJENESTEN TRENGER FORANDRINGER
Av Per Ole Sivertsen  
17.05.2013
 
Dette er overskriften på en nyhet på BBC sine nettsider som omtaler en ny rapport.
-

Sitter på FEU-møte i Nottingham og i dag på selveste 17. mai ble det sluppet en rapport om branntjenesten i UK. Denne rapporten har fått mye oppmerksomhet på nyhetene i dag og ble selvfølgelig også nevnt på åpningen av dagens møte. Rapporten har ingen konklusjoner men viser til mange funn som gir grunnlag for diskusjoner. I dag er det 46 brannvesen og rapporten mener det er for mange og viser bl.a. til Scotland som reduserte fra 8 brannvesen til ett. Hensikten med rapporten er å vise områder hvor det er mulig å bli mer effektiv og økonomisk. Selvsagt har det kommet reaksjoner – både positive og negative på rapporten.

Lederen av gruppen Sir Ken Knight uttaler at "Det vil være en justering av antall brannvesen, av antall arbeidsplasser og av antall mennesker".