NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NYTT ANBEFALT UNIFORMSREGLEMENT VEDTATT
Av Per Ole Sivertsen  
28.05.2013
 
Generalforsamlingen til NBLF vedtok mot to stemmer innstillingen fra styret om nytt anbefalt uniformsreglement for brann- og redningstjenesten.
-

Det er gledelig at vi endelig har fått på plass en ny anbefaling. Spesielt kapittel 3 som omhandler distinksjoner har vært krevende. Det har vært en utfordring for arbeidsgruppen å finne noen distinksjoner som i tillegg til å rydde opp også skulle inneholde nok nivåer til å kunne tilfredsstille alle brannvesene. Den nye anbefalingen inneholder 9 nivåer pluss har tatt med noen skulderklaffer (hylser/epåletter) som kan brukes på ansatte uten at dem inngår i hierarkiet. Ellers er det viktig å merke seg at distinksjonene baserer seg på plasseringen i hierarkiet og ikke grad i brannvesenet. Til generalforsamlingen var det også kommet inn et forslag som bl.a. innehold gull som bunnfarge på de to øverste nivåene, men det var ingen av delegatene som ønsket slike klaffer.

Kort oppsummert når det gjelder distinksjoner så er nå de tre øverste nivåene med brede sølvkanter, store stjerner og eikeløv. De tre neste nivåene er med smale sølvkanter og små stjerner. De tre laveste nivåene er uten kanter og med små stjerner. De tre andre hylsene er til øvrig bruk og inneholder ikke stjerner. Nå gjenstår det å få laget de nye eikeløvene og få leverandørene til å bli klar for å kunne levere.

Ellers så skal uniformsutvalget til NBLF begynne arbeidet med å komme frem til en nasjonal anbefaling på utrykningsbekledning og regner med at det vil kunne gi nye spennende utfordringer for utvalget. Styret skal sette sammen nytt utvalg som skal bestå av en representant fra heltid, en fra deltid, en brannsjef, et befal fra «lavere» nivå og nestlederen i NBLF som er fast leder i utvalget. Dersom du er interessert i å delta i et slikt utvalg så kan du gjerne sende meg en epost.

Anbefalt bekledningsreglement.