NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNVESEN I NORD ØNSKER ÉN STOR 110-SENTRAL
Av Per Ole Sivertsen  
28.05.2013
 
To av 110-sentralene i Nord-Norge har tatt initiativ til å inngå et større faglig samarbeid. Kommunene i Midtre Hålogaland ønsker å samarbeide med kommunene i Salten, og har fremmet forslag om å overføre alle 110-oppgaver til Salten 110-sentral.
-

– DSB ser det som positivt at kommunene tar initiativ til et slikt samarbeid. Vi har gjennom lengre tid arbeidet for store og robuste enheter i brann- og redningsvesenet og ved 110-sentralene. DSB er av den oppfatning at det å etablere store og robuste 110-sentraler vil gi bedre kvalitet på tjenestene som ytes, sier DSBs avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen.

DSB har godkjent overføringen av tjenestene fra Midtre Hålogaland 110-sentral til Salten 110-sentral.