NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FEU - MØTE 16. - 18. MAI 2013
Av Eyvind Aakerman  
28.05.2013
 
Kort infor om FEU møte og konferasne 16. - 18. mai 2013 i Nottingham.
-

Nottinghamshire Fire & Rescue Service var teknisk arrangør for vårens FEU (Federation of the European Union Fire Officer  Associations)  møte 16. – 18. mai 2013 hvor Norge var representert ved Per Ole Sivertsen og Eyvind Aakerman.

 

Konferansen og møtet ble henholdsvis gjennomført på (Head Quarter NFRS i Bestwood Country Park Arnold og Highfields Fire station) i Nottingham.

 

Under konferansen deltok det 22 Europeiske land med over 120 personer. Programmet var meget variert og hadde hovedfokus på forbedring av brannmannens sikkerhet, hvilket er av de viktigste temaene i FEU sin «Visjon 2020 strategi» som for øvrig inneholder 5 hovedtemaer og hvor Norge er aktiv med i gruppen for brannmannens sikkerhet.

 

Konferansen var meget godt tilrettelagt og satte fokus på flere aktuelle problemstillinger som åpenbart alle Europeiske brann- og redningstjenester står ovenfor. Ut i fra de erfaringer som vi høstet under konferansen er Norge nok et av de land som har vært og er banebrytende i forhold til ivaretagelse av arbeidstakers (brannmenns) sikkerhet og helse.

 

Konferansen og møtet ble åpnet av Nottinghamshire Chief Fire Officer Frank Swann som utrykte stor glede med å kunne arrangere konferansen og FEU møtet.

 

Under oppholdet var det mye fokus og debatt rundt – European Working Time Directive og rapporten «om behov for endringer i branntjenesten i England» av Sir Ken Knight. Denne rapporten ble offentliggjort 17. mai 2013.  

 

FEU møtet ble ledet av presidenten i FEU Dieter Nuessler på en meget behagelig og glimrende måte til tross for en meget omfattende dagsorden.


Alt i alt var dette en meget god konferanse og et bra møte som åpenbart ga alle deltagere inspirasjon og mange nye ideer til å arbeide videre med. Dette i sammen med et flott opphold i fine omgivelser gjorde sitt til å gi en fin sosial ramme rundt arrangementet.  

 

Neste FEU møte avholdes i Oktober og gjennomføres i Antwerpen Belgia.

 

Et noe mer fyldigere sammendrag for konferansen og møtet vil legges ut under «Møtereferat» når dette blir klart. Videre vil fullstendig møtereferat på Engelsk legges ut når dette er klart og har blitt oversendt fra sekretæren i FEU.