NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TAKK FOR TILLITEN
Av Nils Erik Haagenrud  
30.05.2013
 
Takk for tilliten etter valget på generalforsamlingen i Haugesund.
-
En stor takk til de styre og utvalg som gikk ut og velkommen til de nye.
 
En stor takk også til Rogaland brannbefalslag for et ypperlig arrangement faglig og sosialt. Flott vær som la en flott ramme rundt arrangementet både for deltagere og ledsagere.