NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NORDISK BRANNBEFALSSTUDIEDAGER 2013
Av Nils Erik Haagenrud  
30.05.2013
 
Årets arrangement går av stabelen i Finland i uke 46. Jeg har fått noen påmeldinger, men det er ikke for sent å melde sin interesse! 30 juni er siste frist!
-
Kandidater vil bli plukket ut blant interessentene i løpet av august. Det er 3 deltagere fra hvert av de Nordiske landene som deltar på studieuken. Årets tema er firefighter safety med besøk på brannskolen i Kupio, besøk i brannregioner, osv. Er sikker på at dette blir en noen lærerike studiedager send epost på [email protected]