NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ARBEIDSGRUPPE SOM SKAL SE PÅ NYE SLOKKEMIDLER
Av Nils Erik Haagenrud  
30.05.2013
 
Det er i de senere årene kommet nye slokkemidler på markedet, som i dag ikke er beskrevet i eksisterende veiledninger, osv. NBLF ønsker å opprette en arbeidsgruppe for å se på dette.
-
Tilfredsstiller de kravene for sikker røykdykker innsats? osv er relevante spørsmål som bør diskuteres. NBLF ønsker å opprette en arbeidsgruppe for å se på dette i en overordnet nasjonal sammenheng. Hvis du som medlem er interessert i å delta i dette arbeidet er jeg takknemlig for en tilbakemelding innen 1.august. Styret vil utarbeide et mandat for arbeidsgruppen.