NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SØK GJENSIDIGESTIFTELSEN OM PROSJEKTMIDLER
Av Odd Rød  
06.06.2013
 
Gjensidigestiftelsen som er den største eieren av Gjensidige Forsikring, deler hvert år ut mange millioner kroner til samfunnsnyttige formål.
-
Hovedsatsingen ligger innenfor temaene Helse og Trygghet. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.
 

Søkere skal være frivillige organisasjoner eller privatpersoner.

 

Her vi Skoleundervisningen som gjennomføres av Brannbefalslagene passe godt inn.
 

Søknadsfristen er 15. september.

Les mer om betingelsene og søkeprosessen her:

http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/sok-stotte