NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
POLITIANALYSEN ER OVERLEVERT
Av Per Ole Sivertsen  
19.06.2013
 
I dag kl. 1100 ble Politianalysen overlevert til justisministeren. Det har fra vårt fagmiljø også knyttet seg en del spenning til denne, og da kanskje spesielt med tanke på den anbefalte regionsmodellen sett opp i mot organiseringen av 110-sentraler.
-
DSB har tydelig sagt at 110-sentralene vil bli sett i sammenheng med politiregionene og at det ikke vil bli mer enn en 110-sentral i hver region. Nå blir det spennende å se hvordan politikerne behandler saken og hva dem beslutter, også med tanke på lokalisering av operasjonssentralene.  Det vil vel være naturlig at DSB ser på denne lokaliseringen når 110-sentralene skal lokaliseres – men hvem vet. Nå kommer en ny tidsepoke som kan påvirke 110-organiseringen.