NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
STUDIE AV BRANNFOREBYGGENDE VIRKSOMHET I LIVERPOOL
Av Guttorm Liebe  
18.07.2013
 
Reisestipend og –utvekslingsutvalget (RUU) tildelte to søkere fra Brannvesenet Sør-Rogaland reisestipend for å studere hvordan brannforebyggende virksomhet drives blant den risikoutsatte delen av befolkningen i Mersyside (Liverpool). De har levert en meget god rapport, både til ettertanke og med gode råd. Forholdene i Liverpool og Norge er ikke like på alle områder, men store deler rapporten fra Marita Eik og Randi Hetle kan overføres direkte til norske forhold
-

Prosjektrådgiver Marita Eik og branninspektør Randi Hetle, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har i forbindelse med reisestipendiet vært på besøk hos Mersyside brannvesen, Liverpool i et par dager.

Rapporten er til ettertanke og den inneholder mange betraktninger av overordnet og politisk karakter. Liverpool brannvesen gjorde en vesentlig strategisk endring for ca. 10 år siden, hvor forebyggende virksomhet ble satt i fokus. Etter noen års erfaring snevret de dette inn til forebyggende virksomhet for de særskilte risikogruppene, - som er de samme som i Norge. Dette medførte ikke bare målrettet forebyggende arbeid, men også kraftig holdningsendring innad i brannvesenet. Og viktigst,- antall døde i branner ble stekt redusert.

Randi Hetle og Marita Eik søkte om stipendiet allerede i 2011, men RUU ønsket at NOU 2012:4 «Trygg hjemme Brannsikkerhet for utsatte grupper» skulle bli ferdig og gis ut før de gjennomførte sitt studium. Reisen ble derfor gjort i 2012.

Rapporten følges opp av de to kandidatene med foredrag, hvorav et ble gitt til NBLFs generalforsamling. Brannbefalslagene anbefales å bestille foredraget til medlemsmøte!

Rapporten anbefales, - klikk her for å lese den  - Rapport fra studiebesøk til merseyside.