NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HEDER TIL BRANN-OG REDNINGSPERSONELLET
Av Nils Erik Haagenrud  
09.08.2013
 
Det har vært mye fortjent heder til brann- og redningspersonellet som var i innsats under brannen i Gudvangatunnelen. Det viser viktigheten av å ha en god beredskap og tett samarbeid.
-
Det er positivt at god beredskap, tunnelsikkerhet og samarbeid blir satt fokus på.
 
Les linken med heder til Aurland brannvern.