NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
MÅNEDENS SOLSKINNSHISTORIE
Av Per Ole Sivertsen  
02.09.2013
 
Styret besluttet på styremøte i dag å endre praksis når det gjelder premiering.
-

Når trekningen av månedens solskinnshistorie startet i 2010 var det i håp om at flere skulle registrere historier. Tallenes tale er klar og i 2010 var det 217 historier, 2011 var det 188 historier og i 2012 var det kun 170. Antall historier har gått nedover, så det å bruke penger på å premiere i håp om flere historier har ikke slått til. Vi blir å beholde trekningen, men det blir uten premiering. Det er selvsagt fremdeles sterkt ønskelig at medlemmene bidrar med å registrere Solskinnshistorier.