NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VEILEDER I BRANNSIKKERHETSKONSEPT
Av Per Ole Sivertsen  
14.09.2013
 
RIFs fagutvalg for brannsikkerhet har utgitt Veileder i brannsikkerhetskonsept.
-
Gjennom denne veilederen har RIF hatt som mål å bidra til en felles forståelse av krav til innhold og systematikk i branntekniske konsept, å klargjøre ansvarsforhold, og dermed redusere feil og uoverensstemmelser i de ulike prosjektfasene. Veilederen er i hovedsak tiltenkt tiltak i brannklasse 1-3, men deler av veilederen kan også benyttes til brannklasse 4. Last ned veilederen