NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
KOLLEGIET FOR BRANNFAGLIG TERMINOLOGI – EN MILEPÆL ER NÅDD!
Av Guttorm Liebe  
15.09.2013
 
All litteratur fram til i dag er gått gjennom. Termbasen består av 1604 vaskede termer med definisjoner eller beskrivelser. Bruk den!
-

Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) ble etablert tidlig i 1996.

Målsettingen og oppgaven er å samle den brannfaglige terminologien vi har. Et møysommelig arbeid, som startet med gjennomgang av den litteratur som den gang fantes innenfor vårt fagområde.

 

Med i KBT er de aller fleste etater, institusjoner og organisasjoner som produserer ulike former for litteratur innenfor brannfaget. I tillegg er Språkrådet med og Standard Norge har i tillegg til et medlem også med en terminolog.

KBT skal ikke utvikle terminologi, men samle den vi har. Men av og til må det både vaskes og ryddes, etableres noe nytt der det mangler noe, og fjerne det som er til overs.

 

KBT jobber etter konsensusmetoden, det vil si plenumsmøter hvor hver eneste term med beskrivelse eller definisjon blir gjennomgått og akseptert av det store flertall. Kraftigere videreutdanning skal du leite lenge etter.

Det forusettes at de deltagende etater, institusjoner og organisasjoner er lojal mot KBTs termsamling.

 

KBT har egne nettsider, der du finner litt mer om KBT og der du finner faguttrykkene, - www.kbt.no

 

Milepæl

Etter at all litteratur fram til 1998 var gått gjennom ble det mange, mange år med å vaske seg gjennom dette. Underveis dukket opp flere store kilder, som for eksempel ”Fire Safety Vocabulary” som ble oversatt til norsk.

 

Siste par årene har sjefsforsker ved SINTEF-NBL, Anne  Steen-Hansen, som også er KBTs sekretær, tatt jobben den formidable jobben med å gå gjennom resterende litteratur, altså helt fram til i dag. Per Ole som er KBT nettredaktør, er akkurat ferdig med å laste inn fra denne betydelige jobben, og derved er en meget viktig milepæl nådd!

 

I dag finner du 1604 ord og uttrykk i den åpne termbasen, - kalt faguttrykk.

Og all relevant litteratur innenfor brannfaget er gått gjennom!

 

Organisatoriske termer

Men jobben er langt fra ferdig. Vanskeligst har det vist seg å være å finne fram til og skape en logikk i de organisatoriske termene. Jobben ble både lettere og vanskeligere med innføring av Enhetlig ledelsessystem (ELS). Noe ble avklart, men forholdet til de andre nødetatene er ennå ikke i orden. Tross iherdige anstrengelser fra KBTs side har det vært svært, svært vanskelig å få samlet nødetatene rundt ett bord om dette temaet.

Pilot Drammen vil med sikkerhet merke hvor mye disse termene spriker, og KBT har bare lagt inn et mindre antall. KBT står også foran en stor oppgave dersom amerikanske og europeiske skogbranntermer skal oversettes. For å nevne noe.

 

Bruk basen, og gi tilbakemelding hva som måtte mangle, om du finner noe som er ulogisk, ikke henger sammen, direkte feil osv.