NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GOD SAMFUNNSØKONOMI MED NY 110-STRUKTUR
Av Per Ole Sivertsen  
03.10.2013
 
Den samfunnsøkonomiske analysen av DSBs forslag til ny struktur for 110-regionene i Norge er nå klar. Analyse & Strategi, som har utarbeidet rapporten, konkluderer med at nye og større 110-regioner er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
-

DSB har gjennom lang tid arbeidet for større og mer robuste enheter i brann- og redningsvesenet og ved 110-sentralene. Innføringen av Nødnett representerer også nye muligheter for samhandling og effektivitet ved nødalarmeringssentralene, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Det er nå konkret foreslått en reduksjon av sentraler, fra dagens 19 til 12. Omorganiseringen gjelder 110-sentraler utenfor det sentrale Østlandsområdet, mens 110-sentralstrukturen i det sentrale Østlandsområdet vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

På oppdrag fra DSB har Analyse & Strategi fått i oppgave å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av DSBs forslag til større og færre 110-sentraler, herunder

  • Nytte og kostnader av omorganiseringen vurderes opp mot en videreføring av dagens organisering
  • Tilleggstjenesters betydning for 110-sentralene
  • Internasjonale erfaringer med omorganiseringer

Samfunnsøkonomisk analyse i tilknytning til 110-regionene