NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NYE HJEMMESIDER
Av Per Ole Sivertsen  
14.10.2013
 
Våre nye hjemmesider er snart klar. En viktig endring blir at det blir et klarere skille mellom redaksjonelle nyheter og innlegg fra medlemmer. På dagens nettsider står det under nyhetene "Det gjøres oppmerksom på at innlegg ikke trenger å være forbundets offisielle oppfatning".
-
Av og til kommer det nyheter som ikke er helt i tråd med NBLF sitt offisielle syn på saker og på de nye sidene vil dette skillet bli mye tydeligere. En aktuell sak for tiden er 110-strukturen, men også andre innlegg kan føre til misforståelser. Et tips hvis du er i tvil er å lese NBLF sitt handlingsprogramog strategidokumentsom ble vedtatt på siste generalforsamling.
 
Uansett så oppfordres alle medlemmer å komme med bidrag så vil redaktøren kunne endre ditt innlegg til nyhet.
 
Vi håper at det ikke vil ta mange dager å få de nye sidene på plass og at det blir bedre og enklere for alle.