NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
36 MILLIONER TIL DELTIDSUTDANNING I STATSBUDSJETTET
Av Nils Erik Haagenrud  
15.10.2013
 
Statsbudsjettet foreslår 36 millioner til deltidsutdanningen, fordelt ifht deltidsmannskaper i kommunene.
-
Fordelingen er gjort ifht antall deltidsmannskaper kommunene har. Se link til Grønt hefte for å se tildelingen til din kommune. Så får vi håpe at ny regjering ikke gjør noen endringer, men realiserer forslaget.