NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
KOMMUNENS HJEMMEL TIL Å BEGRENSE FYRVERKERIBRUK
Av Per Ole Sivertsen  
25.11.2013
 
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff endret i oktober 2013.
-

I en ny § 2-10 A i eksplosivforskriften, har kommunen nå fått en klar hjemmel til å fastsette begrensninger i bruk av fyrverkeri.

Kommunen kan etter en risikovurdering av lokale forhold sette begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder, der det erfaringsmessig vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan opprettes lokale forbudssoner i kommunen. Det er kommunestyret selv som har fått myndighet til å fastsette lokale forskrifter med nevnte begrensninger. Denne myndigheten kan ikke delegeres videre.

Da eventuelle begrensningen må fastsettes som forskrift, antas det at kommunene ikke rekker å få fastsatt slike for sesongen 2013/14
Bestemmelsene i eksplosivforskriften om forbud mot oppsetting og avfyring av fyrverkeri i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelse uten tillatelse fra brannvesenet, gjelder fortsatt.

Nytt er det også at det i eksplosivforskriften er tatt inn en presisering, hvor det fremkommer at det er tillatt å avfyre fyrverkeri på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og kl 02.00, dersom ikke noe annet er bestemt direkte i eksplosivforskriften som nevnt over, eller i lokal forskrift fastsatt av kommunestyret.