NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNVESEN I HEDMARK OG OPPLAND HAR TATT I BRUK NØDNETT
Av Per Ole Sivertsen  
20.02.2014
 
Brannsjef Nils Erik Haagenrud stod for det første anropet da Nødnett offisielt ble åpnet for brann- og redningsvesenet i Hedmark og Oppland på Elverum onsdag 19. februar. 1200 brannmannskaper har dermed gjennomført opplæring på nye Nødnett-terminaler og tatt disse i bruk, og operatørene på 110-sentralen i Elverum har tatt i bruk et helt nytt verktøy for mottak av 110-anrop, kommunikasjon med brannmannskaper og utalarmering.
-

Haagenrud pekte blant annet på bedre dekning, raskere og riktigere utalarmering og bedre kommunikasjon internt og på tvers av nødetatene som egenskaper ved Nødnett som vil komme publikum til gode.

Rundt 80 personer møtte opp for å markere begivenheten. Representanter fra DSB, DNK, Fylkesmannen i Hedmark og Motorola Solutions var blant de som hadde tatt turen til Elverum for å gratulere ledelse og
prosjektdeltakere.
Nødnettprosjektet er dermed ferdig i fase 1 for brann- og redningsvesenets del. Neste i rekken er Agder, Telemark, Nordre Buskerud og Vestfold.