NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NORDISK SKOGSBRANNSEMINAR 1. - 2. APRIL 2014
Av Per Ole Sivertsen  
25.02.2014
 
Myndigheten fôr samhâllskydd og beredskap (MSB) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til et Svensk- Norsk skogbrannseminar.
-

Dato: 1. - 2. april 2014
Sted: Thon Hotel Gardermoen
Finn veien til Thon Hotel

Seminaret er i tråd med Haga-erklæringen som blant annet skal bidra til at det nordiske samarbeidet innenfor redningstjenesteområdet utvikles. Seminaret vil i første rekke henvende seg til brann- og redningstjenesten, men seminaret er også aktuelt for kommuner, skogeiere og andre som har interesse av hvordan man kan forebygge og håndtere skogbranner.

Program

Programmet er bredt sammensatt og vil dekke områder som framtidens brannrisiko og hvilken betydning klimaendringer har i forhold til skogbrann. Andre tema på seminaret er deteksjon og øvelser, operativ håndtering, beslutningstøtte, innsatsplanlegging og taktikk, hvor også vi ønsker å løfte spørsmål som: Skal alle branner slokkes raskest mulig?. Samband og kommunkasjon er viktig i håndtering og derfor har vi tema  Rakel og Nødnett som kommunikasjonskanal i skogbrannhåndtering på dette seminaret, samt at erfaringer fra aktuelle branner vil bli presentert.

>> Se programmet for konferansen

>> Meld deg på konferansen

Kostnad

MSB og DSB dekker kostander til seminaret samt middag. Reise og losji dekkes av deltagerne.

Avbestilling

Ved avbestilling etter den 5. mars vil kostanden på 1595,-  belastes, dersom plassen ikke benyttes av annen deltager fra samme organisasjon.

Kontaktpersoner

MSB
Rickard Hansen
E-post: [email protected]
Telefon. +46 70-577 87 59

DSB
Heidi Vassbotn Løfqvist
E-post [email protected]
Telefon: +47 95 73 86 96