NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BEDRE SAMVIRKE MED SAMLET 110-OPPLÆRING
Av Per Ole Sivertsen  
04.03.2014
 
All opplæring av operatørene på 110-sentralene samles til Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern. Samme sted foregår allerede opplæringen av nødetatene i bruk av det nye Nødnettet.
-

Samling av opplæringen av operatører på ett sted vil styrke utdanningen og bidra til tettere samarbeid mellom aktørene.

 – Mer samarbeid om opplæring vil bidra til styrket kompetanse og bedre samvirke mellom nødetatene, sier avdelingsleder Ann Christin Olsen-Haines i DSB.

Rundt 20 operatører fra hele landet deltar på det første kurset som gjennomføres denne uka.