NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TILSYNSAKSJONEN 2010 – 2013 : FIRE AV FEM BRANNVESEN HAR SYSTEMAVVIK
Av Per Ole Sivertsen  
19.03.2014
 
DSBs tilsynsaksjon med landets brann- og redningsvesen viser at 85 brannvesen ikke har tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse som underlag for sitt forebyggende arbeid.
-

Høyest andel funn er avdekket hos de minste brann- og redningsvesenene som dekker færre enn 10 000 innbyggere. Den høyeste andelen uten avvik er blant brann- og redningsvesen som dekker 70 000 eller flere innbyggere.

-Brann- og redningsvesenene gjør mye godt arbeid, men de må bli bedre på forebygging hvis vi skal få ned antall dødsbranner. Resultatene av tilsynsaksjonen viser store mangler i kompetanse og bemanning i det forebyggende arbeidet, særlig hos de minste brannvesenene, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Tilsynets formål har vært å kontrollere om kommunen har et internkontrollsystem som sikrer at Brann- og eksplosjonsvernlovens krav til brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid overholdes.

DSB har kontrollert følgende områder:

  • Bemanning
  • Kompetanse
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Planlegging av tiltak
  • Myndighetsutøvelse ved tilsyn
  • Informasjonstiltak
  • Samarbeid med andre kommuner om brann- og redningsvesenets forebyggende oppgaver

DSB har gjennomført 232 tilsyn med alle brann- og redningsvesen i perioden fra 2010 til 2013.

Vedlegg:
>> Fylkesoversikt (excel)