NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VEGDIREKTORATET HAR BEVILGET MIDLER FOR GJENNOMFØRING AV TUNNELSEMINAR
Av Trygve Lennavik  
29.04.2014
 
Det har vært jobbet en stund med å videreføre og finansiere seminaret Tunnelsikkerhet «Fra beredskap - til innsats». Vegdirektoratet har bevilget midler for å gjennomføre kurs i 2014, uten kursavgift for deltakerne.
-

Vi ønsker å orientere dere om seminaret Tunnelsikkerhet. «Fra beredskap - til innsats» som avholdes på Åndalsnes 19.-20. august 2014.

Det er opprettet et godt samarbeid mellom Vegdirektoratet, Statens vegvesen Region Midt og Molde brann- og redningstjeneste.

Betydelige ressurser legges i gjennomføring, med fokus på kontinuerlig kvalitetssikring og oppfølging.

Tunnelbranner er et skrekkscenario og vil gi involverte parter mange utfordringer.

  • Når skal beredskapspersonell rykke inn?
  • Hvilken angrepsretning velges?
  • Hvordan kan brannventilasjon bistå en effektiv innsats og hva med naturlig trekkretning?
  • Hvilke overordnede krav stilles, og hva med driftskrav til elektroinstallasjoner og varsling?

Dette er aktuelle tema som vil drøftes gjennom spennende forelesere og praktiske demonstrasjoner.

Seminaret Tunnelsikkerhet. «Fra beredskap - til innsats» er beregnet for beredskapspersonell på alle nivå. Seminaret er praktisk rettet og vil bygge på erfaringer fra tidligere tunnelhendelser og branntekniske forsøk i tunnel.

Seminaret vil gjennom forelesninger, diskusjon og praktiske øvelser synliggjøre løsninger, behov og hvordan vi kan møte morgendagens utfordringer innen tunnelsikkerhet fra beredskap til innsats.

For mer informasjon og påmelding, besøk vår nettside www.molde.kommune.no/brannkurs

Lenke: Roller, ansvar og tilskudd til brannberedskap