NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ÅRSMØTE/FAGDAG FOR MØRE OG ROMSDAL BRANNBEFALSLAG
Av William Bernt Ekeli  
13.05.2014
 
I samarbeid med RVR blir det arrangert årsmøte og fagdag på Waterfront Hotell i Ålesund. Datoen er tirsdag 20. mai.
-

Tirsdag 20. mai:

ÅRSMØTE 09.30 – 10.30

Sted: Waterfront Hotell

Årsmøte:

1. Godkjenning av medlemmer

2. Valg av møteleder

3. Årsmelding fra siste år

4. Regnskap med revisors bemerkning for siste år

5. Innkomne saker

6. Valg.

 

Etter årsmøtet fortsetter vi med medlemsmøte med fagtema kl 10:30 – 15:15

10.30 Tung redning – en regional ressurs Geir Haug, ÅBV

Hva kan lokalt brannvesen bidra med ?

11.00 Redningsdykkertjenesten – en regional ressurs Rolf Jarle Ødegård,ÅBV

Hva forventes av lokalt brannvesen ?

11.30 Opptreden på åstedet Kurt Kim Stige, Politiet

12.00 Lunsj

13.00 Brannvesen + Forsikring = RVR Ove Brandt, RVR

RVR tjenesten, organisering og lønnsomhet

Rekvirering av RVR

13.40 Kaffepause og benstrekk

14.00 Hva kan lokalt brannvesen bidra med i forhold til RVR Ove Brandt, RVR