NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FEU-MØTE
Av Per Ole Sivertsen  
24.05.2014
 
Da er årets første FEU-møte ferdig og også denne gangen var det mange gode faglige innlegg i tillegg til de formelle sakene.
-
Det er ikke bare i Norge det er endringer, dette er noe som skjer i mange europeiske land. Det er interessant å få høre om hva som skjer i landene rundt oss. FEU er en viktig bidragsyter når det gjelder deltaker i EU-prosjekter og annet arbeid som foregår i Europa. Også politikere og andre beslutningstakere bruker FEU til å få faglig innspill. WEB-sidene til FEU er under stadig utvikling og nytt er at alle nasjoner nå kan opprette en bruker for sine nasjonale medlemmer. Dette har jeg gjort for NBLF og informasjon med brukernavn og passord vil bli sendt til medlemmene. På denne måten kan alle medlemmene nå lese interne FEU-dokumenter. Det er også muligheter for medlemmer i NBLF å delta i prosjektarbeid eller annet FEU-arbeid. Dersom noen av medlemmene i NBLF ønsker å få svar på forhold i andre europeiske land så har FEU et system for å legge ut spørsmål på nettsidene. Det er mye arbeid med muligheter for å være aktiv.
 
Følg med på nettsidene til FEU på www.f-e-u.org og klikk Liker på Facebook - www.facebook.com/feuorg
 
Neste møte blir spennende for da skal det diskuteres mulige endringer på aktivitetsnivået og mulighet for økt finansiering. Skal aktiviteten øke så vil behovet for mere penger også komme. I tillegg skal det også velges ny president.