NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NØDALARMERINGSSENTRALER I NORDEN
Av Guttorm Liebe  
30.05.2014
 
JD og DSB feilinformerer til stadighet hva angår antallet sammenlignbare alarmsentraler i Norden. Her er et forsøk på en sammenlignbar kartlegging i den hensikt å bringe mer korrekt informasjon.
-

JD og DSB har gjentatte ganger oppgitt et altfor lavt tall hva angår alarmsentraler i Danmark, Finland og Sverige når det er gjort sammenligninger med antallet i Norge.

Årsaken til feilinformasjonen er ukjent, men det er nærliggende å tro at det enten skyldes en eller annen form for taktikk eller det skyldes mangel på innsikt. Terminologien kan også volde et stort problem, fordi det kreves ganske god treffsikkerhet i formuleringene for å få svar på det man egentlig etterspør eller skal sammenligne. Uansett årsak, bør tall som oppgis i utredninger og fra talerstoler være noenlunde riktige, - og dersom man er i tvil bør tvilen synliggjøres.

 

Nordisk tall

Jeg har gjort et forsøk på å gjøre en kartlegging, som gir så sammenlignbare tall som mulig. Understreker at det er svært vanskelig å gjøre sammenligninger, - derfor tas det et visst forbehold. Og derfor gjengis ikke kortversjonen i denne tekst. Det henvises i sin helhet til vedlegg, hvor det som ble etterspurt siteres ordrett.

 

Men, - det er åpenbart at de tre andre nordiske landene på mange måter har de samme utfordringer, samme problemstillinger og mye av den samme fragmenteringen som vi har i Norge. Det har vært vilje til både sentraliseringer og sammenslåinger, og til det motsatte.

 

Herved oppfordres til å bruke de oppgitte tall dersom man ønsker slike sammenligninger, - med mindre man skulle være i stand til å frambringe enda mer korrekte opplysninger eller sammenligninger.

 

Her er vedlegget.