NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
INVITASJON TIL SEMINAR
Av Mari Bjørge  
27.06.2014
 
Vestfold brannbefalslag, Buskerud brannbefalslag og Telemark brannbefalslag inviterer til seminar med Magnus Mattsson og Linus Eriksson Forfattere av “Taktikboken”
-

Invitasjon

 

til seminar med

Magnus Mattsson og Linus Eriksson

Forfattere av "Taktikboken”

 

Sted: JKØ Stavern

Dato: 27. og 28. november 2014

 

Arrangør:

Vestfold brannbefalslag

Buskerud brannbefalslag

Telemark brannbefalslag

 

Pris:

To-dagers seminar med overnatting og full pensjon 3600,-

To-dagers seminar uten overnatting med lunsj og middag 2800,-

To-dagers seminar med lunsj 2100,-

 

Bindende påmelding til Mari Bjørge: [email protected]

Påmeldingsfrist: 29. september 2014

 

 

Program

Dag 1

09.00 – 11.00                       Diskusjonsinnlegg: Effektiv brannslokking – er vi effektive i dag?

11.00 – 12.00                       Introduksjon 7–trinns modellen

12.00 – 13.00                       Lunsj

13.00 – 14.00                       7–trinns modellen fortsetter

14.00 – 15.30                       Fordypning: MMI (mål med innsatsen) og taktisk plan (inklusive case)

15.30 – 16.30                       Fordypning: Organisering på skadestedet (inklusive case)

 

Dag 2

08.30 – 09.00                       Repetisjon og introduksjon til dag 2

09.00 – 10.30                       Fordypning: Ledermøte (å omsette planer til handling)

10.30 – 12.00                       Fordypning: Utholdenhet

12.00 – 13.00                       Lunsj

13.00 – 16.30                       Praktiske case / øvelser


Seminaret bygger på "Taktikboken” skrevet av Magnus Mattsson og Linus Eriksson.

 

Magnus Mattsson

Arbeider som innsatsleder og teamsjef for utviklingsteamet ved Københavns Brandvæsen. Han har arbeidet med utvikling av redningstjenesten, utredning av innsatser samt operativ ledelse i over 15 år.

 

Linus Eriksson

Arbeider som distriktssjef ved Trafikverket. Han har tidligere arbeidet som vakthavende branningeniør, sjef for Ræddningstjænstavdelingen samt stedfortredende redningssjef ved Ræddningstjænsten Syd.

 

Boken blir oversatt til norsk og planlagt utgitt i 2015.

 

"Taktikboken” er en håndbok for hvordan man leder og gjennomfører effektive innsatser ved brann i bygning. Forfatterne mener redningstjenesten må bli bedre til å tilpasse slokketaktikk etter den faktiske situasjon. Påstanden er at vi altfor ofte "gjør som vanlig” og når "det vanlige” ikke fungerer, benytter vi en prøve- og feilemetode. Forfatterne mener at man i stedet burde basere innsatsen på en overordnet taktisk plan som er forankret i de konkrete "her og nå” – omstendighetene.

 

Boken er tredelt.

Del 1:

Beslutningsmodellen er en generell scenariobasert modell med en sjekkliste som kan overføres og benyttes ved alle typer hendelser. Modellen gir brannbefal et verktøy for å håndtere brannen og tenke på rett sak til rett tid.

 

Del 2:

Beslutningsmodellen brukes i praksis. Tar opp generelle saker som er viktig, uansett type brann. Emnene som omtales her er for eksempel: Hvordan man opprettholder en begrensningslinje. Hvordan man takler etterslokkingsfasen. Hvordan man kan organisere innsatsarbeidet mm.

 

Del 3:

Setter beslutningsmodellen fra del 1 inn i fem ulike scenarioer.

  1. Brann i bolighus.

  2. Lofts brann

  3. Industribrann

  4. Brann i større bygninger på ett plan som barnehage eller mindre skolebygg

  5. Rømningskritiske bygninger som sykehjem og diskotek