NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VÅRE LIVSVIKTIGE VEGADRESSER
Av Svein-Erik Klouman  
01.07.2014
 
Statens kartverk er øverste myndighet når det gjelder fullstendig og korrekt adressering av alle norske eiendommer/bygninger. I forskriften om eiendomsregistrering § 50.4 står det: ”Bygning skal ha vegadresse til den vegen som er godkjent som adkomst.” Statens kartverk har et prosjekt gående med målsetning å få 70 norske kommuner uten fullstendig vegadressering, til rette opp i sin ikke utførte jobb i løpet av 2015. Entydige vegadresser og vegskilting blir fremholdt som ytterst viktig i forhold til nød-situasjoner. Alle nødalarmsentraler ser frem til den dagen hvor fullstendig vegadressering er et betryggende faktum i hele Norge. Så langt er alt bra.
-

Men så leser vi GD 11.4.14, om Statens kartverk-prosjektet hvor det fremholdes, at det er viktig at alle hytter også får egen vegadresse. I artikkelen oppnevnes Ringsaker kommune, som en av landets største hyttekommuner, som best i klassen på vegadressering av hytter.

Dette stemmer absolutt ikke, tvert imot er hyttefeltene i Ringsaker nesten kjemisk frie for offisielle vegskilt og vegadresser.

På direkte henvendelse til den intervjuede saksbehandleren i Statens kartverk, bekrefter hun å at hun har fremholdt Ringsaker kommune for godt utført adressering.

Ringsaker kommune praktiserer det som benevnes som områdeadressering,  som er beregnet brukt der det ikke finne godkjente vegadkomster. Det kan ikke være noen annen grunn til dette, enn at det er for å unngå arbeidet og kostnadene med vegadressering.

Hvor mange andre kommuner som har valgt samme løsning, har selvsagt Statens kartverk all mulighet for å finne ut av, og som fagmyndighet sette en stopper for. Det skal vegadresseres der det finnes vegadkomst.

Mange av de hyttefeltene vi snakker om, er nyregulerte felt med veg, vann, strøm, men uten vegadresse.  Man mangler med andre ord noe vesentlig: Optimal sikkerhet i en nødsituasjon.

Statens kartverk bør stoppe denne lettvinte og tvilsomme løsningen, som en del kommuner tydeligvis har valgt, dersom de vil i land med sitt prosjekt om komplett vegadressering i 2015.

Jeg vil samtidig gjenta hva jeg har sagt tidligere: Kommuner som Ringsaker kan umulig ha rådført seg med sin brannsjef når det gjelder optimal sikkerhet gjennom dekkende vegadressering.

Jeg anbefaler alle som er opptatt av størst mulig grad av sikkerhet i nød-sammenheng, å få stoppet lettvint områdeadresseing der vegadresseringer mulig.

Til kommuner som Ringsaker vil jeg si: Dere krever inn formidable beløp av alle hytte-eiere i eiendomsskatt. Det bør bety, at de også får maksimal sikkerhet i nødsituasjoner. Alt annet er lureri.

Dere har ansvaret når nødetatene ikke finner frem i tide på grunn av manglende eller ufullstendig vegadresse. Det finnes utallige eksempler på feilkjøring og forsinkede utrykninger, med dårlig utfall, og det kommer til å fortsette i større omfang enn om fullstendig vegadressering hadde blitt gjennomført.

Det er ikke morsomt å kjøre utrykning som haster, og samtidig sitte å lese på en kartskjerm hvor man skal. Det er krevende nok å kjøre, selv med god vegnavnskilting, og med øynene på vegen.

Det er heller ikke lett å be om hjelp, når man er på tur og vennen faller om, og på spørsmål fra nødsentralen fortvilet må svare,  at man ikke vet annet enn at man er i en eller annen  lang  hytteveg på Sjusjøen.

Justisminister, Direktoratet for samfunnssikkerhet og berdskap, Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Brannbefalsforbundet og andre tilsvarende fagorganisasjoner: Det er fullt mulig å vegadressere i et helt annet omfang enn det som gjøres i dag. Dere har ansvaret for å sørge for at det blir gjort, så lenge utførende kommuner og Statens kartverk godtar brudd på forskrift om eiendomsregistrering.